Mer info om vårt nyhet om Korona

Kommunevalget 2019

Den 20/7/2019 arrangerte vi SVF dialog og informasjonsmøte om kommunevalget 2019.

Formålet med dette arrangementet var å informere somalisk samfunnet i Fredrikstad hvordan foregår valget, viktigheten av å bruke stemmerett og deltar lokal demokratiet, samtidig samtale og paneldebatt mellom medlemmene i somalisk Velferdsforening og Fredrikstad somalisk politikerne som er liste kandidater kommunevalget til høsten.

To representanter fra SVF styret holdt innlegg presentasjon om kommunevalget og fylkestinget, deretter 4 somalisk lokalpolitiker holdt innlegg og fortalte oss hvorfor de stiller til valget Og hvilken saker de skal kjempe.

Det var også en tidligere arrangement som vi i SVF arrangert på Lisleby samfunnshuset med samme formål hvor vi har fått besøk byens ordfører Jon Ivar Nygård Og representanter fra Arbeiderpartiet.

Ordføreren holdt et innlegg om viktigheten til å delta lokaldemokratiet og bruke stemmeretten mens representanter fra Arbeiderpartiet holdt innlegg hvor de snakker om partiprogram og utfordrer folke til å bruke stemmeretten.

VI i SVF er demokratisk forening, Vi er parti uavhengig, vårt mål er å øke bevisstheten rundt valgdeltakelse blant somaliere i Fredrikstad Og å gi riktig informasjon om viktigheten av å bruke stemmeretten og de eventuelle konsekvensene av å ikke gjøre det.

Det var flere som kom og tok ordet. Vi mener mangel på valgdeltakelse påvirker inkluderingsprosessen og lokaldemokratiet negativt, derfor er det viktig å øke valgdeltakelse blant innvandrere.

Vi i SVF takker til alle som bidra og hjelp oss en vellykket arrangement. Takk til alle dere frivillig folk som hjulpet oss. Takk til ordføreren Og somalisk lokalpolitikerne.