Mer info om vårt nyhet om Korona

Fotball tunering

I den 22. desember 2019 hadde vi en vellykket aktivitets dag i Fredrikstad kommune, der har vi leide Kongstenhallen.

Denne dagen var åpen dag for alle som har meldt seg som et lag, spesielt for barn og ungdommer som bor i Fredrikstad.

Det var mange som deltok denne arrangementet, det kom flere folk fra andre byer i Østfold. vi startet kl 12:00 fram til 18:00. Vi hadde 6 lag som spilte mot hver andre. Grunnen til SVF arrangert den aktivitetsdagen var å oppnå barnets eller ungdommens behov for fysisk aktivitet. Oppmøtet har vært godt, og interessen og oppfølgingen var bra for deltakerne.

Noen ungdommene og deres pårørende har vært hyggelig og gjort en god innsatts. De har deltatt med vakthold, og rengjøring, dommere, god dugnadsinnsats!

Tusen hjertelig takk til alle som hjulpet oss med den imponerende arrangementet, vi takker også for Fredrikstad kommune som har hjelpet oss økonomisk til den aktivitetsdagen.