Mer info om vårt nyhet om Korona

Frukt til elvene som vi holder leksehjelp

Frukt til elvene som vi holder leksehjelp

Vi SVF har begynt med å servere frukt til elvene i helgene som vi holder leksehjelp for, det kommer 96 barn fra Nøklebyskolen i lørdager og søndager. og 43 barn i FRIS skole. Totalt blir det 139 barn som vi forsøker å tilby frukt.

Vi ønsker å gi barna et sunt kost, der vi prøver å få barna til å fokusere bedre i timene. De får også tid til hverandre mens de spiser sammen frukt. Vi håper å oppnå at de enkelte elvene som i dag ikke spiser frukt hjemme, kan få dette på leksehjelpen.

Et annet grunn til vi tilbyr om dette er jo fordi vi vet det finnes familier som har lav inntekt og dessverre ikke har råd til enkelte ting. Dette handler om sosial utjevning å ruste dem for god læring og at de skal ha et fellesskap rundt måltidene.

Dette er et helt nytt prosjekt som vi SVF prøver ut i dette året. Og håper at det blir vellykket prosjekt der både elvene og foreldrene for positiv innvirkning. Og håper vi fortsetter med dette prosjektet til neste år også.

Tusen takk til Fredrikstad kommune som har hjulpet oss med dette prosjektet økonomisk messig, uten dere hadde det vært umulig å fullføre en så stor prosjekt som dette.