Mer info om vårt nyhet om Korona

Leksehjelp

På SVF Leksehjelp får elevene gratis hjelp til skolearbeid etter skoletid. Leksehjelp finnes i flere lokaler i Fredrikstad. 

Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Det kan være ulike årsaker til dette. Men uten hjelp med leksene kan det bli vanskelig å mestre skolehverdagen. Det er en stor samfunnsutfordring at mange elever ikke fullfører skolegangen sin. Privat leksehjelp kan fort bli dyrt for en familie, derfor tilbyr SVF Leksehjelp

Klikk her for sjekk av start dato