Mer info om vårt nyhet om Korona

Om oss

loading

Hvem er SVF?

Somalisk velferdsforening for Østfold er en frivillig organisasjon for det somaliske samfunnet i Fredrikstad. Foreningen har som formål å arbeide for å sikre og forbedre det somaliske miljøet i Fredrikstad. Fremme gjensidig forståelse og kunnskap mellom somaliere og det Norske samfunnet. Foreningen ble stiftet året 2008 for en demokratisk prosess.

Visjon

Vår visjon er å få det somaliske samfunnet i Østfold til å bli et godt fellesskap, bli integrerte, engasjerte og inkluderende. Skape et nettverk, bygger tillitt og åpner sosiale fellesskap mellom somalisk miljøet og i det Norske samfunnet i Fredrikstad slik hver og en kan bidra og gjør sitt best i samfunnet. Foreningen vil jobbe med å styrke Somalisk språk, historie, kulturarv og identitet samtidig være en brobygger mellom samfunnet.

Mål

 • Skape en arena for mestring, fellesskap og trivsel
 • Skape godt felleskap i samfunnet.
 • Få eller hjelpe folk med utdanning og jobb
 • Forebyggende arbeid kriminalitet, diskriminering og radikalisering.
 • Motarbeide frafallsproblematikken og utenforskap blant norsk-somaliere
 • Motivere ungdommene til utdanning og arbeid.
 • Skape tillit og bedre forhold mellom somalisk miljøet og barnevernet i Fredrikstad.
 • Tilby leksehjelp både barn ung og voksen.

Det er mange områder vi er engasjerte over og vil satse på disse.

 • Utdanning- leksehjelp, motivasjon seminar, undervisning kulturopplæring.
 • Idrett/Fritid- svømmeopplæring- Svømming- Fotball- Cup og turneringer.
 • Kultur & Integrering gjennom temakvelder Og dialog.
 • Styrking av demokrati, likestilling og menneskerettigheter.
 • Mentor program en ny satsing program 2020 hvor mentorer hjelper, lære og veilede barn og unge til å oppnå faglig selvtillit.
 • Arrangementer, overnatting opplevelse og livsmestring, Tusenfryd tur.
 • Tilby gratis frukt til barna som får leksehjelp undervisning i helgene.