Mer info om vårt nyhet om Korona

Bli med dugnaden og ta vaksinen

I uke 25 og og 26 Somalisk velferdsforening for Østfold har gjennomført en rekke aktiviteter blant annet hjemmebesøk hvor vi har besøkt omtrent 900 husstander med store familier der vi har delt ut brosyrer både arabisk, somalisk og tigrinja,

I tillegg delt vi ut antibak materiell. Vi har kjøpt flere gatebok og trykket 1200 brosyrer med 3 forskjellig språk. Brosjyrene er både forebyggende om Covid-19 og anbefalinger om viktigheten til å ta koronavaksine

Vi har også̊ laget plakater som vi hengt opp flere innvandrere butikker i Fredrikstad, og skilter som stått viktige budskap om korona virus og covid-19 vaksinasjon som vi lagt ut i gate for å spre informasjonen.

I tillegg til dette har det vært stor Eid feiring i Fredrikstad spesielt Stor fotball bane som er over Østfoldhallen i Fredrikstad og her var det over 1000 personer som har kommet for å feire eid. Vi stå ved dørene her og delt informasjon om Covid-19 og anbefalt at alle bør ta corona vaksinen. Vi har også delt antibac og brosjerer om dette.  

Dette har vært et vellykket prosjekt hvor vi har vært samarbeid med kommunen når det gjelder opplæring om hvordan vi kan gjennomføre av dette i forhold til smittevernreglene. –

Fra 1 juli har vi publisert vårt første utkast prodcast vidoer produkjson om korona virus og vaksinajson på tre forskjelle språk. Dette har vi også delt videre kommunikasjonsavdeling i Fredrikstad kommunene for å dele videre til innbygerne i Fredrikstad kommune.

Vi har også laget en rekke små vidoer hvor vi har filmet ressurs personer og kjent folke i det somalisk miløet som er ferdig vaksinert, bare kun for å motiviere andre til å ta vaksinen.

Nå fremover planen er å gjennomføre en rekke tiltak om vaksinasjon, tematikken skole og barnehager.

Vi takker alle medarbeidere som deltok og bidratt dette prosjektet. Dette prosjektet kunne ikke vært vellyket uten deres innsats og hjelp.

Prosjektet finansiert ved hjelp av midler fra IMDi. Vi gleder oss til å jobbe videre med dette gode prosjektet, og takker Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi for støtten