Mer info om vårt nyhet om Korona

Svømming

AKTIVITETSTEDDAGTIDELDERSTART DATOSLUTTE DATOKONTAKTPERSONMOBIL.NR
SvømmeoplæringTrara skoleTorsdag 19:00-22:00Barn/Jenter09/05/201905/29/2020Fahmo Hirey46935569
Svømmeopl?ringTrara skoleFredag19:00-2200Barn/Gutter09/06/201905/29/2020Abuukarey47321086
Svømmeopl?ringBorg Ungdomskole Mandag18:00-20:00Barn /Fedre09/02/201905/25/2020Ciise kidhoge48233126
Svømmeopl?ringBorg Ungdomskole Fredag18:00-20:00Barn/Mødre09/06/201905/25/2020Fahmo Hiirey98139709
Svømmeopl?ringGressvik Ungdomskole Onsdag18:00-19:30Barn/fedre09/04/201905/27/2020Abuukarey47321086
Svømmeopl?ringGressvik Ungdomskole Onsdag19:30-21:30Barn/Mødre09/04/201905/27/2020Ismahan40529787
Svømmeopl?ringHaug?sen Un.skoleFredag18:00-19:30Barn/fedre01/03/202005/29/2020M/Nuradin46777890
Svømmeopl?ringHaug?sen Un.skoleFredag2000-2100Barn/Mødre01/03/202005/29/2020Ifrah97415039