Mer info om vårt nyhet om Korona

Motivasjons seminar

Studievalg både videregående skole Og høgskolen eller universitet er et av de største og viktigste valgene som du kommer til å ta. Derfor Vi i Somalisk Velferdsforening for Østfold har gleden av til å invitere dere vårt årlige Motivasjonsseminar om høyere utdanning /Fagskolen og videregående nivå. Vi stiller opp flere dyktige foredragsholdere og er mer enn villig til å svare spørsmål.