Mer info om vårt nyhet om Korona

Medlemfordel

Ved å bli medlem støtter du oss aktivt med å betale din medlemskontingent,I tillegg mottar vi støtte fra Staten basert på antallet medlemmer. Sammen er vi sterke og ditt medlemskap er viktig!

Leksehjelp

På Somalisk velferds forening får medlemmene gratis hjelp til skolearbeid etter skoletid.

Fotball

åpen for alle medlemmer i Fredrikstad. fotball bygger på grunnverdier som idrettsglede, felleskap og helse

Svømming

Svømming er åpen for alle medlemmer i Fredrikstad , Vi har flere svømme lokaler rundt Fredrikstad

Våre Samarbeidspartnerer