Mer info om vårt nyhet om Korona

Dialogmøte mellom Somalisk miljøet i Fredrikstad og Barnevern

Lørdag den 15.12.18 vi Somalisk velferdsforening for østfold sammen med Al-Huda Islamisk Senter arrangert vi en viktig dialogmøte mellom somalisk miljøet i Fredrikstad og barnevern i Fredrikstad.

Målet til arrangementet var hvordan vi kan skape et bedre forhold og god Kommunikasjon mellom barnevern og somaliske miljøet i Fredrikstad.

Det var mye gode diskusjoner om lover, regler og plikter samtidig foreldre fikk informasjons veiledning om barnevernet generelt.

Enkelte foreldre som deltok seminaret mener at barnevernet har manglende kulturforståelse, og at det er behov for mer kunnskap om barnevernets funksjon i Norge.

På den andre siden uttrykker barnevernet at de ønsker seg økt kompetanse på flerkulturell forståelse, og at ulike verdier og syn på oppdragelse og vold gjør det vanskelig å forstå og sette seg inn i minoritetsforeldres situasjon.

Mange av foreldrene som deltok seminaret mener at somaliske mødre er omsorgsfulle og setter barnas interesser foran sine egne og barneverna Saker handler om språklige og kulturelle misforståelser, ikke omsorgssvikt og vold.

Vi somalisk velferdsforening for østfold kommer til å fortsette dialog og tett samarbeidet vi har med barneverntjenesten for å skape bedre tillit og mer forståelse.

Takk til alle dere som deltok våre arrangementet, Takk til våre flotte foredragsholdere Og ikke minst takk til alle andre frivillige som bidra og hjelp oss til en vellykket arrangement.

Vi ønsker dere velkommen igjen.