Mer info om vårt nyhet om Korona

Bowling og pizzakveld.

Lørdag den 07.08.21 arrangert vi til våre unge medlemmer både gutter og jenter en hyggelig bowling og pizzakveld.

Ungdommene som deltok dette, var til sammen 24 personer både gutter og jenter.  Ungdommene spilte noen runder med bowling mot hverandre, deretter avsluttet vi kvelden pizza og moro på Warda pizza. 

Det har vært en suksesskveld med sosialt samhold og felleskap. Ungdommene har blitt kjent hverandre og hadde en god dialog sammen. 

Vi i SVF er opptatt til å skape en gode sosialt arenaer hvor barn og ungdom kan møtes og bli kjent hverandre.  Kveldens arrangement har vært meningsfylt og vellykket.

Takk til alle som deltok, Og gode innspill fra våre flotte ungdommer.  

Vi takker Fredrikstad kommune som støtter denne prosjektet.