Mer info om vårt nyhet om Korona

Tusenfryd tur

Tur til tusenfryd med Barn i lavinntektsfamilier.

I  22.06.19 har vi i somalisk Velferdsforening arrangerte en tur til tusenfryd for barn med lavinntektsfamilier. Målet med turen var å bidra til et mer inkluderende fritidsmiljø der barna med lavinntektsfamilier fikk mulighet og deltok i ferieaktiviteter og mestrings arener. Det var noen familier som ikke hadde råd til å reise eller ha en skikkelig sommer følelse derfor hjalp vi dem til å gi gleden til å ha en vellykket sommerferie slik at barna kan skryte av det når det skolestarter. De fleste familier har ikke mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på grunn av den økonomiske situasjonen deres. Derfor har vi somalisk Velferdsforening arrangert denne piknik turen. Det var totalt 101 barn som deltok den arrangementet. Alle barn som deltok denne turen var veldig fornøyd hvordan dette ble arrangert, grunnet til fornøyelsen var at barna møtet med hver andre.

I den piknik turen viste det seg også i 2019 å være riktig og utviklende for deltakerne. Og alle ønsket seg at SVF arrangerer neste år også.

Styret har ikke fått godtgjøring i dette turen. Dette bidrar til at styret også ønsker å fortsette sin satsing også i 2020.

Stor takk til IMDI og Fredrikstad kommune som hjulpet oss økonomisk.